Koeasukkaana Husulanmäellä

Lokakuun 2020 lopussa koeasukkaaksi Husulanmäelle muutti Tanja Korvenmaa Helsingistä. Tanja toimii Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeen viestintäassistenttina ja raportoi kokemuksistaan täällä blogissa ja Instagram-kanavalla @tarinoitahusulanmaelta   ***  Ensimmäiset viikkoni koeasukkaana ovat vilahtaneet ohi nopeasti. Uudelle paikkakunnalle muutto ja samaan syssyyn sattuneet kahden uuden työn aloittaminen ovat pitäneet minut kiireisinä. Husulanmäki ja Lapinjärvi ovat olleet hyviä minulle, olen viihtynyt hienosti!  Olen sydämeltäni ikuinen

Ihmislähtöisyys liiketoiminnassa

”Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin” -hankkeen keskeisenä tehtävänä on tukea uuden kiertotalousliiketoiminnan syntymistä. Tässä blogissa pohdin miten hanke voi tukea resurssiviisautta ihmislähtöisin keinoin liiketoiminnallisen kehittämisen näkökulmasta. Tätä blogia varten keräsimme tietoa Lapinjärven työpaikoista (viimeisin tieto on vuodelta 2017[1]). Lapinjärveläiset työskentelevät: noin 22 % maataloudessa (ns. alkutuotanto), 22 % jalostuksen parissa (esim. rakentaminen kuuluu tähän) ja 54 %

Ryhmärakennuttaminen Husulanmäellä – Haasteita ja mahdollisuuksia

Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimirakentamisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakentamisen välimuotoa, missä joukko ihmisiä ryhtyy rakennushankkeeseen saadakseen itselleen asunnot. Asukkaat toimivat hankkeessa tilaajina, rakennuttajina ja päättäjinä. [Torvinen 2012] Husulanmäen alueen toteuttamisen on luonnollisesti monta erilaista vaihtoehtoa. Erityisen hyvin siihen sopisi asukaslähtöinen ryhmärakennuttaminen. Tällaisessa hankkeessa ryhmä asukkaita rakennuttaa itselleen asunnot, tekee päätökset ja hoitaa kaikki hankkeeseen liittyvät käytännön toimet. Tätä

Resurssiviisasta elämäntapaa rakentamassa

Resurssiviisaus, kiertotalous, kestävä kehitys, hiilineutraalius, biokiertotalous… Termiviidakko, jonka tavoitteena on kuvata maapallon ja ihmislajin tulevaisuuden kannalta järkevämpää tapaa elää, tuottaa hyödykkeitä ja järjestää yhteiskuntaa. Pelkkä termien kehittäminen ei kuitenkaan johda toivottuun lopputulokseen, vaan hienot ajatukset ja teoriat pitää pystyä myös viemään käytäntöön. Lapinjärvellä termeistä käyttöön on valikoitunut resurssiviisaus, joka Sitran (2018) määritelmän mukaan tarkoittaa kykyä

Perinteinen kyläajattelu ja ihmislähtöisyys Husulanmäen yhteisöllisyyden pohjana

Think like a Village – tämä lausahdus on Lapinjärvellä usein toisteltu. Tavoitteena on nostaa perinteinen kyläajattelu uuteen arvostukseen modernin yhteisöllisyyden muodossa. Mitä kyläajattelu meille merkitsee? Se on suvaitsevaisuutta, toisen näkemistä ja auttamista, välitöntä kohtaamista ja talkootyönäkin nähtävää me-henkeä. Lapinjärvellä me-henki ja yhteisöllisyys ovat vahvana mukana kaikessa, mitä kunnassa tapahtuu. Lapinjärven kunta alkoi järjestelmällisesti viitisen vuotta