Asemakaava

Husulanmäen asemakaava hyväksyttiin Lapinjärven valtuustossa 13.2.2019.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohjeet

Husulanmäki planen godkändes av Lapptäsk fullmäktige den 13 februari 2019.

Local detailed plan of Husulanmäki was accepted by Lapinjärvi counsil at 13.2.2019. The local detailed plan information is only in Finnish and Swedish.