Suunnitelma

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Suunnitelma rakentuu olemassa olevien rakennusten rajaaman pihapiirin ympärille. Pihapiiriä täydennetään yhteisrakennuksilla ja omilla tonteillaan sijaitsevat pientalot ryhmittyvät yhteispihan ulkokehälle.

Pientalotontteja on yhteensä kaksitoista ja ne muodostuvat kolmesta neljän talon ryhmästä joilla on kullakin oma, pienempi yhteinen piha. Jokaiselle taloryhmälle on suunniteltu oma talotyyppi joka soveltuu sille kaavailtuun rakennuspaikkaan. Neljän talon kokonaisuuksiin kuuluu myös yhteiskäyttöinen rakennus jonka alakerrassa on autotallit ja yläkerrassa työtiloja tai kaksi pientä asuntoa.

Lisätietoa rakentamisesta löytyy rakentamistapaohjeista.

Valtaosa alueesta jää asukkaiden ja kuntalaisten yhteiseen virkistyskäyttöön.

Tonttien luovutusehdot ja tonttihinnat (kunnanhallituksen pöytäkirja 24.2.2020)

Planläggningen utgår från gårdsmiljön med de redan befintliga byggnaderna. Gårdsmiljön kompletteras av tätt byggda bostadshus då småhus på egna tomter uppförs i utkanten av den gemensamma gården.

Det finns tolv tomter för småhus: De består av tre husgrupper med fyra hus i varje. Varje grupp med fyra hus har en egen mindre gemensam gård. De olika husgrupperna är ritade i ett särskilt utförande som lämpar sig för platsen där husen är planerade att byggas.

Förutom husgrupperna uppförs också en byggnad för gemensamt bruk. På nedre våningen finns garage och på övre våningen arbetsutrymmen, alternativt två små bostäder.

Mer information i bygnadsanvisnigar.

Största delen av området är avsett för rekreation för invånarna i området och övriga kommuninvånare.

The general plan is structured around the existing inner courtyard formed by old buildings. This courtyard will be completed with communal utility buildings and one family houses which will have their own plots on the outer ring.

There’s altogether 12 plots consisting of 3 groups, each containing 4 individual courtyards. Each group of houses has their own, individual housing typology. Groups also have their own communal building that houses garage and work spaces.

Most of the outside areas will be preserved as a common recreational area for all residents and also open to other inhabitants of Lapinjärvi.