Husulanmäki

Husulanmäki on metsäinen Lapinjärven niemi parin kilometrin päässä Kirkonkylältä. Metsäntutkimuslaitos rakennutti Husulanmäelle 1930-luvulla tutkimusaseman minkä ansiosta alueen puusto ja kasvillisuus on erittäin monipuolista. Metsäntutkimuslaitoksen rakennusten muotokieli pohjautuu vanhaan suomalaiseen rakennusperinteeseen ja ne muodostavat yhtenäisen pihapiirin. Kunta hankki alueen omistukseensa vuonna 2016.

Olet tervetullut vierailemaan alueella omatoimisesti. Osoite on Husulantie 35, Lapinjärvi/Ingermaninkylä. Pyydämme vierailijoita huomioimaan, että alueen rakennuksissa on vuokralaisia.

Husulabacken är en skogsbeklädd udde som ligger ett par kilometer från Kapellby i Lappträsk, naturskönt belägen vid stranden till Lappträsket. Skogsforskningsinstitutet lät bygga en forskningsstation på Husulabacken på 1930-talet. Därför har området ett mycket mångsidigt trädbestånd och rik växtlighet. Formspråket hos Skogsforskningsinstitutets byggnader är förankrat i gammal finländsk byggnadstradition och de utgör en enhetlig gårdsmiljö. Kommunen blev ägare till området år 2016.

Du är välkommen att besöka området på egen hand. Adressen är Husulavägen 35, Lappträsk/Ingermansby. Vi ber besökarna att ta i beaktande att det finns hyresgäster i byggnaderna.

Husulanmäki is a forest covered peninsula located about 2 kilometers from Lapinjärvi village centre. A forest research station was built there in the 1930’s by the Finnish Forest Research Institute, which has contributed to the large variety of trees and plants in the area. The architecture of existing buildings is based on Finnish tradition and together they form a coherent courtyard. The municipality acquired the area in 2016.