Asemakaava

Husulanmäen asemakaava hyväksyttiin Lapinjärven valtuustossa 13.2.2019. Kaava-aineisto, luontoselvitykset sekä tonttien luovutusehdot tarjoavat niin paljon taustatietoa alueesta ja suunnitelmasta että niihin kannattaa tutustua!

Stadplanen för Husulanmäki godkändes av Lapinjärvi-rådet den 13 februari 2019. Planmaterialet, naturundersökningar och förutsättningarna för att lämna ut tomterna ger så mycket bakgrundsinformation om området och planen att det är värt att kolla upp dem!

Local detailed plan of Husulanmäki was accepted by Lapinjärvi council on 13.2.2019. The local detailed plan information is only available in Finnish and Swedish.