Asemakaava

Husulanmäen asemakaava hyväksyttiin Lapinjärven valtuustossa 13.2.2019. Kaava-aineisto tarjoaa niin paljon taustatietoa alueesta ja suunnitelmasta että siihen kannattaa tutustua.

Kaava-aineisto, aukeaa erilliseen ikkunaan:
Kaavakartta, josta selviää eri toimintojen sijoittelu alueella
Kaavaselostus, joka kertoo kaavan laatimisen kulusta, suunnitelmasta ja alueesta yleensä
Rakentamistapaohjeet, jotka sisältävät tarkempia tietoja rakennuksista ja rakentamisesta
– Luontoselvitys, joka tehtiin kaavoituksen tueksi ja tarjoaa varsin kattavasti tietoa alueen luonnonoloista
– Liite luontoselvitykseen, alueen puu-, pensas- ja lintulajit
Erillinen suppea puustonhoitosuunnitelma

Tonttien luovutusehdot ja tonttihinnat (kunnanhallituksen pöytäkirja 24.2.2020)

Husulanmäki planen godkändes av Lapptäsk fullmäktige den 13 februari 2019.

Plankarta, där utformningen på området klargörs
– Beskrivning av deltaljplanförslag, beskriver processen för planen, planeringen och området i allmänhet
– Byggnadsanvisningar för Husulabacken, innehåller mer detaljerad information om byggnaderna och byggandet

Local detailed plan of Husulanmäki was accepted by Lapinjärvi council on 13.2.2019. The local detailed plan information is only available in Finnish and Swedish.