Blogi

Resurssiviisaaksi-blogi on Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeen oma blogi, jonka kautta haluamme jakaa tietoa ja tunnelmia hankkeesta.

Hankkeessa kehitetään kiertotalouden mukaisen ryhmärakennuttamisen toimintamallia idyllisellä Husulanmäen tulevalla asuinalueella. Toimintamallia luodessa etsimme niitä tila- ja rakenneratkaisuja sekä materiaaleja, joissa rakentaja voi tehdä resurssiviisaita valintoja. Samalla pohdimme, miten edellä mainituissa paikoissa voidaan huomioida myös yksilön hyvinvointinäkökulma. Husulanmäelle rakentamiseen pyritään löytämään mahdollisimman vähähiilisiä ratkaisuja. Lisäksi yhteistyössä tulevien asukkaiden kanssa pohditaan yhteisön elämisen ja asumisen muita tärkeitä asioita kuten esimerkiksi energia-asiat, liikkuminen tai uudenlaiset yhteisölliset palveluntuotantomallit. Tavoitteena on löytää asukkaita palvelevia ratkaisuja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Blogia kirjoittavat vuorotellen niin hankkeen resurssiviisaaseen ja hyvinvointia lisäävään puurakentamiseen erikoistuneet asiantuntijat Aalto-yliopistolta kuin Laurea ammattikorkeakoulun asiantuntijat, jotka toimivat hankkeessa erityisesti resurssiviisaan palvelumuotoilun asiantuntijoina. Paikallista näkökulmaa blogiin tuovat ainakin Lapinjärven kunnanjohtaja sekä hankkeen projektipäällikkö.

BLOGIKIRJOITUKSET JULKAISUJÄRJESTYKSESSÄ:

Perinteinen kyläajattelu ja ihmislähtöisyys Husulanmäen yhteisöllisyyden pohjana/Kunnanjohtaja Tiina Heikka/15.8.2020

Resurssiviisasta elämäntapaa rakentamassa/Projektipäällikkö Tanja Pöyhönen/9.9.2020

Ryhmärakennuttaminen Husulanmäellä – Haasteita ja mahdollisuuksia/Projektitutkija Johanna Hyrkäs, Aalto-yliopisto/30.9.2020

Ihmislähtöisyys liiketoiminnassa/Maria Ekström, Laurea-ammattikorkeakoulu/28.10.2020

Koeasukkaana Husulanmäellä/Viestintäassistentti ja koeasukas Tanja Korvenmaa 24.11.2020